service-cover down-arrow

Konkurencijos teisė

PRIMUS teisininkų patirtis konkurencijos teisės srityje apima įmonių susijungimų kontrolę, kartelinius susitarimus, konkurencijos teisės ribojimus, taikomus įvairiems įmonių susijungimų ir įsigijimų bei prekybos susitarimams, piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi, valstybės pagalbą, viešuosius pirkimus ir komunalinių paslaugų teisinį reguliavimą. Įvairių verslo šakų ir ekonomikos procesų išmanymas mūsų komandai yra nepamainomas įrankis, sprendžiant klientų sutinkamus konkurencijos teisės iššūkius.

Teisinės paslaugos:

  • horizontaliųjų ir vertikaliųjų susitarimų analizė identifikuojant susijusias rizikas, pagalba klientams sudarant teisės aktų reikalavimus atitinkančius susitarimus;
  • konsultacijos dėl įmonių įsigijimų ir susijungimų kontrolės;
  • atstovavimas gaunant priežiūros institucijos leidimus įmonių įsigijimų ir susijungimų įgyvendinimui;
  • piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi prevencija ir susijusių aspektų analizė;
  • atstovavimas priežiūros institucijoms, atliekant patikrinimus ir rengiantis jiems;
  • su valstybės pagalba susijusios paslaugos;
  • su konkurencijos teise susiję ginčai.

Svarbiausi projektai:

  • Konsultuojame klientą įsigyjant Lietuvoje įsteigtas įmones, priklausančias vienai stambiausių ir pažangiausių grūdų perdirbimo pramonės bei makaronų gamybos įmonių Baltijos šalyse grupei. Atstovaujame santykiuose su priežiūros institucijomis dėl sandoriui įgyvendinti reikalingų koncentracijos leidimų gavimo.
  • Konsultavome klientą – reklamos agentūrą – ginčo su buvusiu subrangovu atveju dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų, viliojant klientus, pažeidžiant sutartinius įsipareigojimus ir neteisėtai naudojant autorių teisių objektus.
  • Teikėme teisines paslaugas klientui – IT paslaugų įmonei – Konkurencijos tarybos atliekamo tyrimo (patikrinimo) dėl galimo kartelinio susitarimo metu. Tyrimas buvo nutrauktas.

KOMANDA

ESAME ČIA, PASIRUOŠĘ JUS IŠGIRSTI

Nuo 2023 m. gruodžio mėn. advokatų kontora PRIMUS Legal Advisors tampa Noewe Legal ir tęsia paslaugų teikimą Baltijos šalių rinkai

Kviečiame susipažinti su mūsų komanda ir paslaugomis naujojoje Noewe Legal e-svetainėje.