service-cover down-arrow

Susijungimai ir įsigijimai

PRIMUS yra subūrusi stiprią, tarptautinėje teisinėje aplinkoje pripažintų ekspertų komandą, veikiančią įmonių susijungimų ir įsigijimų praktikos srityje. Padedame savo klientams priimti ir įgyvendinti sprendimus, sandorius, susijusius su itin reikšmingais jų verslo pokyčiais.

Siekiame suteikti visapusišką teisinę pagalbą: konsultuojame ne tik įprastiniuose įmonių susijungimų ir įsigijimų sandoriuose, bet ir klausimais, susijusiais su veiklos atskyrimu, įmonių restruktūrizavimu bei jungtine veikla.

Teikiame kompleksiškas teisines paslaugas vietos ir užsienio klientams, struktūrizuojant bei įgyvendinant sudėtingus viešojo ir privataus sektoriaus įmonių susijungimų ir įsigijimų (angl. M&A) projektus (įskaitant vienos valstybės ribas peržengiančius sandorius), kai parduodamos ar įsigyjamos įvairiuose pramonės sektoriuose veikiančios įmonės ar tokių įmonių akcijų paketai.

Mūsų darbo patirtis apima ir startuolių (angl. Startup), veikiančių ir kuriančių produktus IT bei reguliacinėse srityse (FinTech ir pan.), akcininkų struktūros pokyčių įgyvendinimą, kai finansavimą jiems teikia bei į juos investuoja verslo angelai ir rizikos kapitalo fondai.

Teisinės paslaugos:

  • koordinuojame sandorius ir įgyvendiname juos nuo ankstyviausių jų stadijų (sandorio struktūros parinkimo ir kt.) iki pat pabaigos;
  • atliekame išsamius ir įvairialypius įmonių teisinius patikrinimus (pateikiame patikrinimų ataskaitas, atliepiančias teisinę būklę ir atitiktį taikytiniems teisės aktams), kurie padeda klientams priimti sprendimus dėl tolimesnių procesų eigos;
  • rengiame visą su tokiais sandoriais susijusią dokumentaciją (sutartis ir pan.);
  • konsultuojame ir atstovaujame klientams (verslo savininkams, pirkėjams) visose sandorio stadijose bei derybose su oponentais, taip pat santykiuose su kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis, valstybės bei savivaldybės įstaigomis ir institucijomis (įskaitant dėl reikalingų priežiūros institucijų leidimų gavimo ir pan.).

Svarbiausi projektai:

  • Atlikome Lietuvoje įsteigtų įmonių, priklausančių vienai stambiausių ir pažangiausių grūdų perdirbimo pramonės bei makaronų gamybos įmonių Baltijos šalyse grupei, išsamius teisinius patikrinimus, planuojant šių įmonių kontrolinio akcijų paketo perleidimo sandorius. Atstovavome klientams santykiuose su priežiūros institucijomis dėl sandoriui įgyvendinti reikalingų leidimų gavimo.
  • Sėkmingai atstovavome užsienio kapitalo įmonei – pirmaujančiai Baltijos šalių regione sandėlių logistikos bei tarptautinių krovinių pervežimų veiklose – verslo plėtros Lietuvoje procese (įsigyjant Lietuvoje įsteigtos ir konkurentams priklausiusios įmonės kontrolinį akcijų paketą). Lydėjome klientą šiame procese nuo pat ankstyvų sandorio stadijų iki jo užbaigimo. Atstovavome kliento interesams strateginėse derybose dėl įsigijimo, parengėme sandorio struktūrą bei visus sandoriui reikalingus dokumentus, konsultavome reguliaciniais ir kitais su sandoriu susijusiais klausimais.
  • Įgyvendinome vienai inovatyviausių ir didžiausių statybinių medžiagų gamybos įmonių grupei Europoje priklausančių įmonių akcininkų struktūros pokyčius perleidžiant tokių įmonių akcijų kontrolę.
  • Atstovavome (kartotinis bendradarbiavimas) rizikos kapitalo fondams bei padėjome jiems įgyvendinti įsigijimų sandorius pastariesiems kartu su verslo angelais investuojant ir įvairių teisinių instrumentų pagalba tampant inovatyvių startuolių, veikiančių IT bei reguliacinėse srityse, akcininkais. Teisinė pagalba apėmė teisinius startuolių patikrinimus bei nustatytų trūkumų šalinimą, teisinių instrumentų investicijai įgyvendinti parinkimą bei įsigijimo sandorių struktūrizavimą ir įvykdymą (derinant šalių interesus, sandorio sąlygas, rengiant sandoriams įgyvendinti reikalingus dokumentus bei kt.).
  • Konsultavome klientą – vieną iš Vidurio ir Rytų Europos regione pirmaujančių draudimo brokerių kompanijų – įsigyjant vienos didžiausių draudimo brokerių bendrovės Lietuvoje kontrolinį akcijų paketą. Atstovavome klientui sudėtingose derybose su akcijų pardavėjais (kurie po įsigijimo liko bendrovės akcininkų struktūroje) dėl įsigijimo sąlygų ir akcininkų sutarties nuostatų. Atlikome draudimo brokerių bendrovės, kurios veiklai taikomi specifiniai reikalavimai, teisinį patikrinimą. Rengėme visą įsigijimo sandorio dokumentaciją bei akcininkų sutartį. Atstovavome klientui priežiūros institucijose bei teikėme konsultacijas ir pagalbą kitais visuose sandorio etapuose iškilusiais klausimais.

KOMANDA

ESAME ČIA, PASIRUOŠĘ JUS IŠGIRSTI

Nuo 2023 m. gruodžio mėn. advokatų kontora PRIMUS Legal Advisors tampa Noewe Legal ir tęsia paslaugų teikimą Baltijos šalių rinkai

Kviečiame susipažinti su mūsų komanda ir paslaugomis naujojoje Noewe Legal e-svetainėje.