service-cover down-arrow

Gynyba ir saugumas

Nuo pat kontoros įkūrimo 2011 m., PRIMUS nuosekliai dirba su klientais gynybos ir saugumo srityje. Prasidėjus Rusijos karui prieš Ukrainą, saugumo ir gynybos klausimai tapo dar svarbesni tiek Lietuvai, tiek kaimyninėms šalims.

2022 m. balandžio mėn. PRIMUS tapo Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos (LGSPA) nare, taip prisijungdama prie platformos, kuri skirta gynybos ir saugumo srityje dirbančių įmonių bendradarbiavimui, siekiant optimaliai panaudoti ir plėtoti narių potencialą per skaidrų tarpusavio bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio vyriausybinėmis bei nevyriausybinėmis institucijomis. Kontoros vadovaujantis partneris užsienio rinkoms Robert Juodka buvo išrinktas LGSPA valdybos nariu, yra aktyviai įsitraukęs į asociacijos veiklą.

Kontora taip pat yra ilgametė nevyriausybinės organizacijos „Gynybos paramos fondas“ partnerė.

TEISINĖS PASLAUGOS:

 • tarptautiniai ir vietiniai viešieji pirkimai gynybos ir saugumo srityje;
 • reguliaciniai ir licencijavimo bei leidimų išdavimo klausimai;
 • sutarčių rengimas bei derybos;
 • ginčų sprendimas;
 • teisinė pagalba bendraujant ir bendradarbiaujant su valstybės institucijomis;
 • teisinė pagalba įeinant į rinką, prekių ir produktų pristatymu rinkai.

SVARBIAUSI PROJEKTAI:

 • Teisinė pagalba lengvųjų ginklų prekybos įmonei dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose, vykdomuose pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymą.
 • Teisinės konsultacijos Švedijos įmonei, gaminančiai karinės gynybos ir civilinės saugos produktus, reguliaciniais, sutarčių teisės klausimais.
 • Teisinės konsultacijos reguliaciniais klausimais Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijai.
 • Teisinės konsultacijos reguliaciniais klausimais nevyriausybinei organizacijai Gynybos Paramos Fondas.
 • Teisinės konsultacijos reguliaciniais klausimais Estijos gręžimo ir sprogdinimo paslaugų įmonei.
 • Teisinė pagalba Estijos įmonei, teikiančiai pasienio kontrolės eilių valdymo sistemos paslaugas, dalyvaujant reikšmingos valstybinės IT infrastruktūros paslaugų viešojo pirkimo konkursuose, konsultacijos dėl šių sutarčių vykdymo.
 • Teisinės paslaugos JAV kompanijai, gaminančiai komercinius ir vartotojams skirtus produktus, kosminės erdvės sistemas, teikiančiai inžinerines paslaugas, kiek tai susiję su ES reglamento (ES) 2016/426 (Dujų prietaisų reglamentas arba GAR) dėl gaminių saugos taisyklių Lietuvoje ir procedūrų, kaip informuoti vartotojus ir valdžios institucijas apie visus gaminio saugos klausimus, taikymu.
 • Teisinės paslaugos JAV energijos produktų ir paslaugų įmonei dėl įvairių rūšių degalų tarptautinio pristatymo NATO kariams, dislokuotiems Baltijos šalyse. Teisinė pagalba apėmė sudėtingus reguliavimo, licencijavimo, tarpvalstybinio apmokestinimo, akcizų ir kitų mokesčių, atleidimo nuo mokesčių krašto apsaugos sektoriui klausimus, sutartines ir struktūrines konsultacijas. Projekto vertė - iki 750 mln. EUR.

ESAME ČIA, PASIRUOŠĘ JUS IŠGIRSTI

Nuo 2023 m. gruodžio mėn. advokatų kontora PRIMUS Legal Advisors tampa Noewe Legal ir tęsia paslaugų teikimą Baltijos šalių rinkai

Kviečiame susipažinti su mūsų komanda ir paslaugomis naujojoje Noewe Legal e-svetainėje.