service-cover down-arrow

Duomenų apsauga

Sertifikuoti PRIMUS komandos duomenų apsaugos profesionalai (CIPP/E) konsultuoja Lietuvos ir užsienio klientus visais su duomenų apsauga bei privatumu susijusiais klausimais.

Padedame klientams nuosekliai įdiegti duomenų apsaugos principus organizacijoje, kuruojame procesus nuo pat projekto pradžios iki įgyvendinimo etapo pabaigos.

Teikiame teisinę pagalbą ir vienkartiniais klausimais ar įgyvendinant konkrečius projektus.

Technologijos vystosi kosminiu greičiu ir verslai atranda vis daugiau galimybių bei būdų panaudoti duomenis (įskaitant asmens duomenis). Neatsilieka ir reguliavimas, daugėja kompetentingų institucijų išaiškinimų, teismų sprendimų ir kt. PRIMUS komanda džiaugiasi galėdama prisidėti prie inovatyvių klientų projektų, užtikrinti klientų verslų atitiktį besivystantiems BDAR ir kitiems duomenų apsaugos reikalavimams.

Duomenų apsaugos klausimai yra aktualūs ir apie juos klientai turi pagalvoti kone kiekviename projekte. Todėl PRIMUS duomenų apsaugos specialistai bendradarbiauja ir dalyvauja kitų kontoros praktikos grupių veikloje (įgyvendinant su nekilnojamuoju turtu, finansais, darbo teise ir kitomis sritimis susijusius projektus), užtikrinant jų atitiktį duomenų apsaugos reikalavimams.

Teisinės paslaugos:

 • duomenų apsaugos atitikties audito atlikimas;
 • pagalba atliekant duomenų inventorizaciją (angl. data mapping);
 • poveikio duomenų apsaugai vertinimas;
 • vidinės su duomenų apsauga susijusios dokumentacijos parengimas (duomenų tvarkymo taisyklės/politika, duomenų tvarkymo veiklos įrašai, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos, reagavimo į duomenų saugumo pažeidimus procedūros ir kiti dokumentai);
 • tinklapių (įskaitant e-commerce) įvertinimas iš duomenų apsaugos atitikties perspektyvos ir atitinkamų dokumentų parengimas (privatumo politikos ir kt.);
 • darbuotojų ir kandidatų asmens duomenų tvarkymo klausimų sprendimas ir atitikties įgyvendinimas;
 • privatumo pranešimų ar sutikimų įvairiems projektams, aplikacijoms ar sprendimams parengimas;
 • pagalbą tinkamai įforminant santykius (sutartis) su paslaugų teikėjais (duomenų gavėjais, duomenų tvarkytojais) ir kitais duomenų tvarkyme dalyvaujančiais subjektais;
 • konsultuojame dėl įmonių grupės vykdomo duomenų dalijimosi grupės viduje;
 • mokymai kolektyvui duomenų apsaugos temomis;
 • atstovaujame santykiuose su priežiūros institucijomis (įskaitant VDAI) bei teismais.

Svarbiausi projektai:

 • PRIMUS padėjo klientui – sveikatos ir grožio prekių didmeninės prekybos įmonei – įgyvendinti BDAR reikalavimus organizacijoje nuo pat pirminių duomenų inventorizacijos veiksmų, iki duomenų tvarkymo atitikties įvertinimo, dokumentų parengimo bei mokymų kolektyvui.
 • Mūsų komanda teikia teisines paslaugas IT paslaugų įmonei: užtikrina kliento vystomo IT produkto atitiktį duomenų apsaugos reikalavimams, rengia standartines duomenų tvarkymo sąlygas produkto naudotojams, dalyvauja derybose su produkto naudotojais dėl specialių sutarčių sąlygų.
 • PRIMUS teikia teisines paslaugas klientui – IT paslaugų įmonių grupei – įgyvendinant BDAR reikalavimus organizacijoje visos grupės mastu.
 • PRIMUS konsultavo sveikatos priežiūros paslaugų startuolį (startup) dėl jo vystomos platformos ir joje tvarkomų specialių kategorijų (sveikatos) asmens duomenų atitikties duomenų apsaugos reikalavimams, parengė esminę su tuo susijusią vidinę įmonės ir platformos dokumentaciją.

KOMANDA

ESAME ČIA, PASIRUOŠĘ JUS IŠGIRSTI

Nuo 2023 m. gruodžio mėn. advokatų kontora PRIMUS Legal Advisors tampa Noewe Legal ir tęsia paslaugų teikimą Baltijos šalių rinkai

Kviečiame susipažinti su mūsų komanda ir paslaugomis naujojoje Noewe Legal e-svetainėje.