UŽSIENIO RINKOS

 

Advokatų kontoros PRIMUS Vokietijos grupė (German Desk) teikia teisines konsultacijas Vokietijos įmonėms, norinčioms pradėti verslą, vystyti naujus verslo projektus ar sudaryti sandorius su partneriais Baltijos šalyse.

Patyrę kontoros teisininkai teikia teisinę pagalbą vokiečių kalba, gerai žino šalių kultūrinius skirtumus ir gali suteikti visapuses teisines paslaugas mūsų klientams.

Pastaraisiais metais advokatų kontoros PRIMUS teisininkai dalyvavo daugelyje tarpvalstybinių projektų ir sandorių su Vokietijos ir Austrijos įmonėmis, veikiančiomis bankų, draudimo, logistikos, energetikos (įskaitant ir atsinaujinančios energetikos) sektoriuose, viešųjų pirkimų srityje, teikdami teisines konsultacijas visais įmonių teisės, komercinės teisės, darbo teisės, bankų ir finansų teisės, nekilnojamojo turto ir statybų teisės klausimais bei atstovaudami jų interesams teismuose, nacionalinėse, savivaldybių bei teisėsaugos institucijose.

Teikiamos teisinės paslaugos:

  • verslo steigimas ir bendrovių valdymo klausimai;
  • konsultacijos įmonių teisės klausimais tarpvalstybiniu lygmeniu; sutartys;
  • sandoriai tarp valstybių: įsigijimai, bendrovių susijungimai bei atskyrimai, reorganizavimas;
  • tarptautinės personalo politikos suderinimas su nacionalinės teisės aktų reikalavimais;
  • intelektinės nuosavybės teisė: prekių ženklai, domenai, dizainas, know-how apsauga;
  • pelno mokestis, mokesčių struktūra, PVM, muitinės mokesčiai;
  • konkurencijos teisė;
  • energetikos klausimai;
  • viešieji pirkimai, viešųjų paslaugų tiekėjų vykdomi pirkimai, viešojo ir privataus sektorių partnerystė;
  • ginčų sprendimas.

 

MŪSŲ KOMPETENCIJOS JŪSŲ VERSLO AMBICIJOMS

Nuo 2023 m. gruodžio mėn. advokatų kontora PRIMUS Legal Advisors tampa Noewe Legal ir tęsia paslaugų teikimą Baltijos šalių rinkai

Kviečiame susipažinti su mūsų komanda ir paslaugomis naujojoje Noewe Legal e-svetainėje.