UŽSIENIO RINKOS

 

Lietuva, Latvija ir Estija – trys Baltijos šalys, į kurias tarptautinio verslo įmonės dažnai žvelgia kaip į vieną – Baltijos regiono – rinką.
Nepaisant nedidelių kultūrinių skirtumų, kurie suteikia kiekvienai Baltijos valstybei išskirtinumo, bei tam tikrų kiekvienos šalies nacionalinės teisės reguliacinių ypatumų, Lietuva, Latvija ir Estija iš tiesų turi daugiau bendrumų nei skirtumų.

PRIMUS veikla nuo 2010 m. apima visas tris Baltijos šalis, tad kontoros teisininkai turi reikšmingos patirties:

  • susijungimų ir įsigijimų Baltijos šalyse klausimais;
  • įmonių steigimo ir bendrovių valdymo klausimais;
  • atstovaujant klientams tarpvalstybiniuose ginčuose;
  • pelno mokesčių, mokesčių struktūrizavimo, PVM, muito klausimais;
  • konsultuojant įmones kasdieniais teisiniais ir personalo politikos klausimais;
  • intelektinės nuosavybės teisės srityje: prekių ženklai, domenai, dizainai, intelektinės nuosavybės apsauga;
  • asmens duomenų apsaugos klausimais;
  • IT, elektroninio verslo, žiniasklaidos ir telekomunikacijų reguliavimo klausimais.

MŪSŲ KOMPETENCIJOS JŪSŲ VERSLO AMBICIJOMS