STATYBOS RINKOS DALYVIŲ ATSAKOMYBĖ DĖL RU IR BY PAGAMINTŲ PRODUKTŲ

12 balandžio, 2022 Autorius: JAROSLAV PAVLOVSKI

PRIMUS primena apie pokyčius nekilnojamojo turto ir statybos rinkose: draudžiama naudoti Rusijoje ir Baltarusijoje pagamintus statybos produktus.

Nuo 2022 kovo 4 d. Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC) sustabdė 125 sertifikatus, kurie anksčiau buvo išduoti Rusijoje ir Baltarusijoje pagamintiems statybos produktams, t. y. Lietuvoje nuo 2022 kovo 4 d. draudžiama statybose naudoti statybos produktus, kurie buvo pagaminti Rusijoje ar Baltarusijoje.

Taip pat nuo 2022 kovo 9 d. nebegalima importuoti Rusijoje ir Baltarusijoje pagamintų ir privalomų sertifikuoti statybos produktų.

Ar konkretus statybos produktas turi galiojantį sertifikatą galima patikrinti šiame SPSC puslapyje.

Pažymėtina, kad pagal Statybos įstatymą, statinio prižiūrėtojas privalo tikrinti, kad statyba būtų atliekama pagal statinio projektą, kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat, jeigu nepateikti statybos produktų pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką ar tiekimo jai reikalavimus nustatančiuose teisės aktuose nurodyti dokumentai.

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas taip pat turi teisę reikalauti (įrašydamas į statybos darbų žurnalą), kad rangovas pateiktų atliktų statybos ir montavimo darbų, panaudotų statybos produktų pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką ar tiekimo jai reikalavimus nustatančiuose teisės aktuose nurodytus dokumentus ir įrenginių kokybę patvirtinančius dokumentus.

Jeigu rangovas tokio reikalavimo nevykdo, statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo apie tai pranešti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ir pareikalauti sustabdyti statybos darbus.

Pagal Administracinių nusižengimų kodeksą, statybos darbų atlikimas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 50 iki 1000 eurų.

Statybos rinkos dalyviams rekomenduojama peržiūrėti statybos procese naudojamus ar planuojamus naudoti statybos produktus, įsitikinti, kad visi statybos metu naudojami statybos produktai turi galiojančius ir SPSC išduotus sertifikatus.

Be Administracinių nusižengimų kodekse numatytos administracinės atsakomybės, statybos rinkos dalyviai gali susitarti taip pat ir dėl sutartinės atsakomybės tuo atveju, jeigu statybos metu bus naudojami nesertifikuoti statybos produktai.

Komentaro autorius:

Jaroslav Pavlovskij, PRIMUS vyresnysis teisininkas

Nuo 2023 m. gruodžio mėn. advokatų kontora PRIMUS Legal Advisors tampa Noewe Legal ir tęsia paslaugų teikimą Baltijos šalių rinkai

Kviečiame susipažinti su mūsų komanda ir paslaugomis naujojoje Noewe Legal e-svetainėje.