KEIČIASI STATYBOS UŽBAIGIMO IR NEBAIGTO STATYTI STATINIO ĮREGISTRAVIMO TVARKA

17 gegužės, 2022 Authors: JONAS PLATELIS, LUKAS SERŽANTAS

2022 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Statybos įstatymas) ir susijusių teisės aktų pakeitimai dėl statybos užbaigimo ir nebaigto statyti statinio įregistravimo ir perleidimo.

Nuo 2022 m. gegužės 1 d. pasikeitus teisiniam reguliavimui, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybų inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) nusimeta iki šiol turėtą naštą: statytojų (užsakovų) ar jų teises ir pareigas perėmusio asmens surašytos deklaracijos apie statybos užbaigimą (Deklaracija) ir pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių (Pažyma) bus tvirtinamos Statybos įstatymo 28 ir 39 straipsniuose nustatyta tvarka, kurias tvirtins ne Statybos inspekcija, o atestuoti statybos dalyviai – statinio (dalies) ekspertizės įmonės.

Įsigaliojus pakeitimams:

  • statytojai (užsakovai) ar jų teises ir pareigas perėmę asmenys įgyja laisvo pasirinkimo teisę, kurią galės realizuoti pasirenkant statinio (dalies) ekspertizės rangovą (sąrašą Statybos inspekcija nuolat pildo bei atnaujina);
  • Deklaracijų ir Pažymų tvirtinimo funkcija perduodama privačiam sektoriui;
  • statinio (dalies) ekspertizės įmonėms tai nepakeitė iki šiol taikytos statybos užbaigimo struktūros bendrąja prasme. Deklaracijų ir Pažymų tvirtinimas ir toliau bus vykdomas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (IS Infostatyba), o Statybos inspekcija ir toliau atliks statybos užbaigimo aktų išdavimo didžiausių ir rizikingiausių statinių ir statybos darbų statybai šalyje paslaugas. Nuo šiol statytojams (užsakovams) ar jų teises ir pareigas perėmusiems asmenims nelieka prievolės pildyti ir teikti prašymų dėl Deklaracijos patvirtinimo bei Pažymos išdavimo, t. y. IS „Infostatyba“ nuo šiol pildoma vienu dokumentu mažiau.

Po tokios įstatymo reformos asmenims iškils statinio (dalies) ekspertizės įmonių teikiamų paslaugų įkainių klausimas. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju valstybė nereguliuoja statinio (dalies) ekspertizės įmonių paslaugų kainų, galima manyti, kad prireiks laiko kol konkurencija tarp statinio (dalies) ekspertizės įmonių suveiks paslaugos gavėjų naudai.

Atsižvelgiant į tai, kad Deklaracijų ir Pažymų išdavimo procesą atliks ne viešasis sektorius (Statybos inspekcija, kuri dėl didelio darbų krūvio ir žmogiškųjų resursų trūkumo šias funkcijas atlikdavo pakankamai lėtai), o daugiau nei 30 šiai dienai esančių skirtingų statinio (dalies) ekspertizės įmonių, pagrįsta tikėtis, kad ši teisinio reguliavimo reforma pateisins lūkesčius pagreitinti Deklaracijų ir Pažymų tvirtinimo procedūras.

Komentarą parengė:

Jonas Platelis, asocijuotas partneris, advokatas

Lukas Seržantas, teisininkas

Nuo 2023 m. gruodžio mėn. advokatų kontora PRIMUS Legal Advisors tampa Noewe Legal ir tęsia paslaugų teikimą Baltijos šalių rinkai

Kviečiame susipažinti su mūsų komanda ir paslaugomis naujojoje Noewe Legal e-svetainėje.